Mikä on PharMed?


PharMed on farmasian, lääketieteen, hammaslääketieteen ja hoitoalojen opiskelijoiden yhteistyönä järjestettävä seminaari. Sen tarkoituksena on edistää yhteistyötä eri terveydenhuollon ammattiryhmien välillä antamalla eri alojen opiskelijoille mahdollisuuden käsitellä yhdessä terveydenhuollon ajankohtaisia aiheita ja tutustua muiden alojen opiskelijoihin. PharMed-seminaareja on järjestetty aiemmin neljä, ja aiheina ovat olleet moniammatillinen yhteistyö (2006), lääkemainonnan asettamat haasteet (2007), hoitoon sitouttaminen (2008) sekä potilasturvallisuus (2010).

PharMed-seminaarissa meillä opiskelijoilla on ainutlaatuinen tilaisuus pohtia koko terveydenhuoltoa koskettavia kysymyksiä yhdessä moniammatillisesti, ja miettiä, miten pääsemme yhteistyöllä parhaisiin tuloksiin. Tiiviimpi yhteistyö eri terveydenhuollon alojen välillä on miltei välttämätöntä, että voimme yhdessä vastata tulevaisuuden haasteisiin. Seminaarin anti ei jää vain koulutukselliseen osioon, vaan antaa myös mahdollisuuden tutustua muiden terveydenhuollon alojen opiskelijoihin, sillä tilaisuutta on tavallisesti jatkettu yhteisellä illanvietolla rennossa ilmapiirissä.

Moniammatillisen tapahtuman esikuva löytyy ulkomailta: vuonna 2005 järjestettiin ensimmäisen kerran opiskelijoiden yhteinen World Medical and Pharmacy Students' Joint Symposium, WorldMaPS. Tapahtumassa hyväksyttiin yhteinen lausunto, jonka avulla opiskelijat pyrkivät edistämään potilaslähtöistä terveydenhuoltoa ja parempaa yhteistyötä terveydenhuollon eri ammattiryhmien välillä. Kongressin yhteishenki ja eri alojen ennakkoluulottomat asenteet rohkaisivat yhteistyöhön myös kotimaassa.